Markt 42, 5701 RL Helmond  T 0492 83 00 43  E lokaal42@gmail.com
De 59e editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 18 april, 21.00 uur.

Esther Didden
over
de tragische dimensie van sloop


De negenenvijftigste editie van Kunstlokaal42 staat geheel in het teken van de Maand van de Filosofie 2018. Deze april is het thema van de maand van de filosofie ‘Verbeelding aan de macht’ - vijftig jaar na mei '68. Femke Halsema schreef in dit kader het essay ‘Macht en verbeelding: een kleine filosofische ideeëngeschiedenis van progressief Nederland.’.

Te gast in Kunstlokaal42 is kunstenaar/schrijver/filosoof Esther Didden.  Ze was als eens eerder te gast in Kunstlokaal42. In oktober 2016 sprak ze over Documenta 13.

Elk jaar is de maand april de Maand van de Filosofie. Overal in het land vinden filosofische activiteiten plaats, dit jaar rond het thema ‘Verbeelding aan de macht’.  Bij Kunstlokaal42 geeft Esther Didden een lezing waarbij de Griekse tragedie ‘Antigone’ van Sophokles aanleiding is om gezamenlijk na te denken over tragedies in onze huidige samenleving.

Griekse tragedies hadden destijds een educatieve taak voor het publiek, bij hen drong het besef zich op dat wat de protagonist overkwam hen ook kon overkomen. In de Antigone botsen de religieuze en de regerende macht; Antigone ervaart het als haar plicht haar overleden broer Polyneikos te begraven ondanks dat haar oom en machthebber Kreon dit verboden heeft.  Polyneikos heeft namelijk in zijn ogen het land verraden. De botsing leidt tot een spiraal van geweld. Antigone sterft en Kreon blijft ontredderd achter.

In deze lezing vraagt Esther zich af of we ook nu, ruim 2000 jaar later, nog iets kunnen leren van Griekse tragedies. Als context neemt ze de stadsvernieuwing en de onvermijdelijke sloop van woningen die daarbij hoort.
Als een woningcorporatie of gemeente besluit woningen te slopen, leggen de meeste bewoners zich daar redelijk snel bij neer. Esther is juist geďnteresseerd in de enkeling die er zich niet bij neer kan leggen. Om met Nietzsche te spreken is voor hen de aangekondigde sloop van hun woning een last die ze niet kunnen dragen maar evenmin kunnen afwerpen.

Esther geeft twee concrete voorbeelden van bewoners die de sloop van hun woning niet konden verdragen. Het liep niet goed met hen af. Voor hen bleek, ondanks alle bemiddelings- en interventieprocessen van de moderne verzorgingsstaat, geen goede of aanvaardbare oplossing mogelijk. Ze waren onbemiddelbaar zou je kunnen zeggen, terwijl de moderne verzorgingsstaat de pretentie heeft om voor iedereen gelijkelijk op te kunnen en willen komen.

Beide gevallen worden uitgebreid met het publiek besproken. De discussie zal zich concentreren rond de vraag of er sprake is van tragiek bij deze mensen of heeft onze moderne verzorgingsstaat een tragische kant?

Het belooft woensdag 18 april een boeiende avond te worden. Wij hopen op een boeiende discussie. Komt u ook?


Het discours moet doorgaan …

Kunstlokaal42 is een activiteit van Lokaal42, gelegen aan de Markt in Helmond. De doelstelling van Kunstlokaal42 is het bevorderen en in standhouden van het discours op het gebied van de kunsten in Helmond. De avonden zijn bedoeld voor alle (in kunst) geďnteresseerden, nieuwsgierigen, amateur- en professionele kunstenaars, en verder iedereen die gewoon een interessante en/of boeiende avond wil meemaken.

De avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop van het officiële gedeelte kan het samenzijn in een gezellige sfeer worden voortgezet tot in de kleine uurtjes.