Markt 42, 5701 RL Helmond  T 0492 83 00 43  E lokaal42@gmail.com
De 57e editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 17 januari, 21.00 uur.

Wethouder Frans Stienen en Rocco Verdult
over de eerste stadskunstenaar van Helmond


Tijdens de zevenenvijftigste editie van Kunstlokaal42 blikken we samen met wethouder Frans Stienen en Rocco Verdult terug op het eerste jaar waarin in Helmond een stadskunstenaar actief was.

Na een aantal jaren een Stadsdichter en een Stadsschrijver te hebben gehad, is het college van burgemeester en wethouders op zoek gegaan naar een Stadskunstenaar voor het jaar 2017. De Stadskunstenaar krijgt artistieke vrijheid en realiseert in 2017 minimaal één groot artistiek project. De ingestelde selectiecommissie zag in de getalenteerde en veelzijdige ontwerper en social designer Rocco Verdult de perfecte kandidaat om op heel eigen wijze een positieve en waardevolle invulling te geven aan het stadskunstenaarschap. De ontwerper is een natuurlijke verbinder. Belangrijke criteria bij de selectie waren: artistieke kwaliteit, publieksbereik en het kunnen leggen van verbindingen met en in de stad en haar inwoners.

De inspiratie van Rocco Verdult komt uit het gedrag van mensen, wonderbaarlijke situaties en de verstopte schoonheid in de stad. Rocco ziet zichzelf als een creatieve nomade:

“Helmond, een interessante stad met een zeer bekend imago en een naam die sterk tot de verbeelding spreekt. Deze stad wil ik graag beter leren kennen. Niet als bewoner of toerist, maar als een creatieve nomade die kennis vergaart om daar een vertaalslag van te maken. Ik zie de stad als een veranderbaar theater waarin wij allen het decor bepalen en rollen vertolken.  Helmond is zo’n stad en ik denk dat zij in kunst, design en cultuur groter mag denken … met ginne skrik!”

Hoe heeft Rocco Verdult het stadskunstenaarschap ingevuld in 2017? Hoe en waaraan zullen we hem herinneren? Het vakantie plaatsnaamborden project? De rollators met mobiel internet? Het beeld bij de brug? Hoe maak je verbinding zichtbaar? Rocco Verdult zal veel vertellen en ook veel laten zien.

Overigens is inmiddels ook zijn opvolger bekend geworden. De stadskunstenaar voor 2018 is een stadsmuzikant: Thomas Pieters. Hij zal ook aanwezig zijn bij Kunstlokaal42 en vertellen over zijn plannen om het stadskunstenaarschap inhoud te geven. In ieder geval sluit hij de avond met een passend lied af! Een mooie start!

Het belooft woensdag 17 januari een boeiende avond te worden. En zoals altijd is er na afloop ruimte voor vragen en discussie